Childhood Cancer Fund Rugutė

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

„Pyragų diena“ ir Japonijos dvasia Kaune

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest

Antradienį pasukome link Kauno, kur ypatingoje vietoje – Č. Sugiharos namuose – turėjo įvykti ilgai lauktas susitikimas su Kauno ir Druskininkų mokyklų atstovais. Norėjome jiems perduoti padėkas, skirtas mokyklų bendruomenėms, lapkričio mėnesį organizavusioms šiltą, kvapnų ir prasmingą renginį – dieną, kai kepama ir dalinamasi pyragais.

Susitikimui Č. Sugiharos namai pasirinkti neatsitiktinai. Jau daugiau nei dešimtmetį jaučiame Lietuvos ir Japonijos asociacijos narių išskirtinį rūpestį onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė papasakojo apie šios asociacijos nuveiktus darbus – surengtus labdaros koncertus ir paskatinimą organizuoti „Pyragų dieną“ Kauno mokyklų bendruomenėse. Šiltą ir jaukią popietę dar labiau sušildė Suzuki progimnazijos mokiniai, kurių atliekami instrumentiniai kūriniai ir dainos jaudino visus, o Japonijos ambasados atstovė Lietuvoje Haruka Seto supažindino su arbatos gėrimo ceremonija. Japoniškos arbatos skonius papildė „Motiejaus kepyklėlės“ vaišės.

Ačiū Jums, Mielieji! Jūs, surėmę pečius dėl kiekvieno vaiko ateities, dėl jo grįžimo į mokyklos suolą ar darželio grupę, surinkote ypatingą sumą – 13 235 eurų. Ši parama pagelbės ne vienam vaikui sėkmingiau keliauti ligos keliu. Sunku rasti tinkamus žodžius padėkoti už Jūsų tikėjimą ir pasitikėjimą, už jūsų beribį gerumą ir dosnumą.

Dėkojame Č. Sugiharos namų direktoriui Ramūnui Janulaičiui už palaikymą, pasakojimą apie Č. Sugiharą ir galimybę jaukiai pabūti su ilgamečiais „Rugutės“ fondo draugais.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest
Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us

Semdamiesi geros energijos, drąsos ir laisvės pojūčio iš vaikų, kartais pamirštame grąžinti visa tai, kuo jie dideliais glėbiais dalijasi su mumis. Kai likimas meta ligos iššūkį, vaikai leidžiasi į ilgą ir sudėtingą kelionę. Čia laikas mums įkvėpti jiems drąsos, padėti neprarasti energijos ir jokiu būdu nepalikti plūduriuoti vidury jūros vienų. Kelkime palankų vėją, kartu vairuokime jų laivelius krantų link ir susigrąžinkime vaikus į saugų uostą.

Prisidėti galime kiekvienas, aukodamas Labdaros ir paramos fondui „Rugutė“. Šis nedidelis veiksmas yra didelė vaikų viltis gyventi.