Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vitlio licėjaus bendruomenės parama

Mums didžiulė garbė „Rugutės“ draugų rate matyti mokyklų bendruomenes. Išties jaudina, kai matai, kaip susiburia mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, kad ištiestų pagalbos ranką vaikams, einantiems onkologinių ligų gydymo keliu. Esame tikri, kad ši patirtis mokiniams dovanoja gebėjimą matyti ne tik gyvenimo teikiamus džiaugsmus, bet ir iškylančius sunkumus bei drąsiai juos spręsti, nebijoti būti empatiškiems bei suvokti atjautos svarbą.
 
Iš visos širdies dėkojame Viltlio licėjaus (Vitlio licėjus) ir „Mano darželio“ (Mano darželis) bendruomenėms, kad yra mūsų draugų rate ir įdeda tiek daug jėgų, kad padėtų augti mūsų jaunajai kartai. Norime pasidžiaugti, kad ši bendruomenė itin kūrybingai pažiūrėjo į karantino sąlygas ir sukūrė Kaziuko mugę internete, kur buvo prekiaujama vaikų sukurtais darbeliais. Visos Kaziuko mugės metu surinktos lėšos – 815 eurų – buvo patikėtos „Rugutės“ fondui. Ačiū, kad esate su vaikais ir dėl vaikų!
Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us