Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

„Atkurk ryšį su savo kūnu“

Birželio 19 d. Klaipėdoje įvyko prasmingas renginys „Atkurk ryšį su savo kūnu“. Jo metu buvo skiriamas dėmesys ne tik atkurti ryšį su kūnu, bet ir pagalvoti apie vaikus, įveikiančius didžiausią gyvenimo lemtą iššūkį. Birželio 21 d., netikėtai su Sandra susitikome išgerti arbatos „Rugutės namuose“. Pokalbio metu aptarėme įspūdžius iš paties renginio, palietėme daug temų, susijusių su vaikų kelione ligos keliu ir įvairias paramos galimybes.

Renginio metu paaukoti 1006 eurai jau pasiekė fondą. Paramą panaudosime tikslingai pirkdami medikamentus, slaugos priemones – tai, kas būtina tam, kad sugrąžintume vaikus į gyvenimą iki ligos.

Miela Sandra, nuoširdžiai dėkojame Jums už kilnią iniciatyvą ir geros širdies žmonių subūrimą pajūryje. Ačiū visiems aukojusiems ir taip mūsų mažiesiems kovotojams dovanojusiems galimybę sveikti ir džiaugtis vaikyste.

Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us