Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tariame širdingą AČIŪ!

Birželio viduryje gavome jautrumu ir šiluma dvelkianti laišką. JAV gyvenanti Agnė dalijosi mintimis apie kiekvienais metais rengiamą šventę, kurios metu surinkta parama perduodama nelaimės paliestiems žmonėms. Ji rašė: „Šį kartą norime prisidėti prie vėžiu sergančių vaikučių šypsenų. Žinome, kad negalime išgydyti, tačiau bent jau praskaidrinti nuotaiką kelioms minutėms gal pavyks“.

O šiandien mes norime tarti širdingiausią padėkos žodį Agnei, jos šeimai, visiems dalyvavusiems šventėje ir paaukojusiems įspūdingą 6067 USD sumą. Žinojimas, kad esi ne vienas šiame kelyje, įkvepia nepaliauti tikėti ir visomis išgalėmis eiti pirmyn. Tik atsirėmę vienas į kito petį galime nutiesti tiltus vaikų remisijos link, dovanoti vilties ir į savo rankas perimti dalį jų šeimas užgriuvusių rūpesčių. AČIŪ!

Pasigrožėkite kilnios šventės akimirkomis.

Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us