Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sveikų ateinančių Naujųjų metų!

Stovėdami ant metų virsmo dėkojame už tikrą draugystę, paramą ir tikėjimą tuo, ką darome. Kartu linkime nenustoti tikėti, kad ir maži, bet nuoširdūs ir iš visos širdies atlikti darbai gali pakeisti pasaulį ir pripildyti jį jaukumo, džiugesio ir tyrų meilės akimirkų.
 
Lai ateinantys metai atneša vilties ir tikėjimo, padrąsinančių žodžių, vaikiško juoko, spalvų nakčiai, šviesos saulei ir sveikatos visam pasauliui.
 
Sveikų ateinančių Naujųjų metų!
Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us