Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kai atjautos mokomasi darželyje

Vakar jaukiam pokalbiui ir kvapniam arbatos puodeliui susėdome su Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“ atstovėmis. Jos pasidalino „Pyragų dienos“ įspūdžiais ir kaip visą darželio bendruomenę sutelkė bendras kilnus tikslas – ištiesti pagalbos ranką vaikams, kovojantiems su onkologine liga. O mes pasidalinome džiaugsmais ir rūpesčiais, su kuriais susiduriame savo kelyje jau penkiolika metų.
 
Nepaprastai džiugina šiame kelyje sutinkami mažųjų kovotojų draugai ir rėmėjai, kurie tarp daugybės savo darbų ir rūpesčių suranda noro ir laiko dalintis tuo, ką turi. Be galo miela, kad tokio draugiškumo ir atjautos mokomi vaikai jau darželiuose. Esame tikri, kad išgyventą gerumo jausmą jie nešis tolyn, į suaugusio žmogaus gyvenimą.
 
Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio „Papartis“ bendruomenei už susitelkimą,
už puoselėjamas vertybes ir už paaukotą 820 eurų sumą
Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us