Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jaunius tęsia kovą Osle

 Šiek tiek daugiau nei prieš dvi savaites mūsų mylimas Kapitonas Jaunius antrą kartą skrido į Oslą, kur jam buvo sulašintos jau aktyvintos imuninės sistemos T ląstelės. Į kelionę berniuką išlydėjome sulaikę kvėpavimą iš jaudulio, tačiau pats Jaunius ryžtingai įsėdo į lėktuvą ir drąsiai pasiėmė savo šansą gyventi. Gegužės 26 d. buvo atlikta ląstelių sulašinimo procedūra. Nors gydytojai planavo, kad Osle berniukui reikės praleisti 28 hospitalizavimo dienas, visgi užteko tik 16 ir šį trečiadienį Jaunius grįžo į Vilnių.
 
 Žemai lenkiamės visiems – gydytojams čia, Lietuvoje, ir gydytojams Osle, suteikusiems berniukui galimybę drąsiai žvelgti į rytojų ir įgyvendinti, kaip Jauniaus mama sako, „tik jam vienam žinomus gyvenimo planus“. Tik dėl šių gydytojų drąsos ieškoti inovatyvių sprendimų berniukas tapo pirmuoju pacientu Lietuvoje gydytu CAR-T terapija.
 
 Šiltai dėkojame Povilui (Povilas Rutkauskas) ir Vytautui (Vytautas Smilgys) dar kartą šią šeimą apgaubusiems begaliniu rūpesčiu ir nuoširdžiu dėmesiu vizito Osle metu.
 
 O smagiausia, kad vaikai lieka vaikais net didžiulių gyvenimo išbandymų akivaizdoje ir iš pažiūros rimtus dalykus moka paversti linksmomis šėlionėmis ir garsiu juoku! Ar žinojote, kad nėra geresnio vandens šautuvo už didelį medicininį švirkštą?
 
 Nuotraukose Jaunius jums siunčia vasariškus linkėjimus!
Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us