Childhood Cancer Fund Rugutė

More search results ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Graži žinia iš Liuksemburgo!

Nuoširdžiai džiaugiamės kilnia idėja, atskriejusia iš Liuksemburgo!

„Liuksemburgo Lietuvių bendruomenė lapkričio mėnesį šventė 10 metų veiklos jubiliejų. Iškilmingoje vakarienėje dalyvavo ir bendruomenės narius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir Lietuvos ambasadorius Gediminas Varvuolis. Renginio metu vyko labdaringa akcija – aukcionas, kurio metu svečiai galėjo įsigyti menininkės Sigitos Šmaižienės gintaro papuošalų bei dailininkės Linos Valančienės paveikslų.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo ne tik aukciono metu, bet ir aukojo renginiui pasibaigus. Viso surinkta 1429 eurai. Paaukotos lėšos skirtos „Rugutės” labdaros ir paramos fondui, kuris padeda onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Lietuvoje.

Liuksemburgo bendruomenės nariai džiaugiasi galėdami nors truputį prisidėti prie kilnios „Rugutės” fondo misijos bei planuoja tęsti šią paramos akciją ir kitais metais.“

O mes iš visos širdies dėkojame Liuksemburgo Lietuvių bendruomenei už jaudinančio gerumo sklidiną paramos idėją ir ištiestą paramos ranką mažiesiems, einantiems onkologinės ligos keliu.

Ačiū už padovanotą draugystę!

Do you have any ideas on how to help seriously ill children?

Write to us